Kıkırdak TimpanoplastiKıkırdak Timpanoplasti ile 19 Yıl

Kıkırdak Timpanoplasti, kulak zarı yırtılmalarının en sık nedeni özellikle çocukluk çağında geçirilen orta kulak enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonların bir kısmında iltihap, zarı delerek dışarı akar. Uygun tedavi ile bu yırtılmalar çoğunlukla herhangi bir sekel bırakmadan kapanır. Ancak tedavi gecikir veya yeterli tedavi uygulanmaz ise, yırtılan zar kendini tamir edemez ve açık olarak kalır. Böyle durumlarda, dış kulak ile orta kulak arasındaki bir bariyer olan kulak zarı ortadan kalkmış olduğundan, hastada zaman zaman tekrarlayan kulak akıntıları olmaya başlar. Her kulak akıntısı, aynı zamanda kemikçiklerde de erozyona neden olur ve ilerleyen yıllarda kemikçiklerdeki erimelere bağlı olarak işitme kayıpları daha da artar.

Kıkırdak Timpanoplasti, kulakta zaman zaman meydana gelen akıntı, işitme kaybı, kulak uğultusu ve bazen akıntılı dönemlerde ortaya çıkan kulak ağrısı hastanın doktora en sık başvurma nedenidir. Bazen de geçirilen enfeksiyonlar kulak kemikçikleri ve zarında kireçlenme benzeri durumlara neden olabilmektedir. Böyle durumlarda da yine işitme kaybı ön plandadır. Hasta KBB hekimine başvurduğunda öncelikle dış kulak yolu daha sonra da orta kulak ve kemikçiklerin durumu değerlendirilir. Akıntı varsa öncelikle akıntısını giderici damla ve temizlik yapılarak kulak kuru hale getirilir. Kulak mutlaka mikroskop altında muayene edilmelidir. Daha sonra, odyolojik yani işitme tetkiki yapılarak işitme değerlendirilir. Hastanın işitme kaybı seviyesi, hem ameliyat öncesi bir dokümentasyon, hem de aynı zamanda ameliyatta cerrahın karşına çıkabilecek durumlar hakkında da bilgi verir. Ancak yine de orta kulağın ve kemikçiklerin durumu en iyi ameliyat sırasında anlaşılır. KBB hekiminin, ameliyat esnasında karşısına çıkabilecek tüm durumlar için hazır olması ve yeterli cerrahi deneyime sahip olması gerekmektedir. Kulak cerrahisi özel bir alandır. KBB hekiminin mikroskop kullanmaya, küçük alanda minik hareketlerle çalışmaya alışkın ve aynı zamanda da sabırlı olması gereklidir. Burası üç boyutlu anatomiye iyi hakim olmayı gerektiren özel cerrahi bir alandır.

Kulak zarı veya genel olarak kulak ameliyatlarında, klasik olarak 1950'li yıllardan bu yana kulak arkasındaki kasın kılıfı kullanılmaktadır. Ancak bu kılıf, özellikle zar delikliği büyük veya kireçlenmesi fazla olan veya da zarda içeri çökme durumları olan hastalarda yetersiz kalmakta ve başarı oranı düşük olmaktadır. En iyi durumlarda dahi zarın tutma oranı %80 ler civarında olmakta, yukarıda bahsedilen durumlarda ise %40-50 lere kadar düşmektedir. Uzmanlığımın ilk yıllarından itibaren adeziv otit dediğimiz içeri çöken kulak zarları özel ilgi alanlarımdan olmuştur. Bu ameliyatlarda daha başarılı olma yollarını ararken literatürde kıkırdak timpanoplasti denilen özel yönteme rastladım. Bu yöntem aslında 1970 li yıların başında Almanya’da uygulanmış ancak nedense pek popüler olmamıştı. Kıkırdak timpanoplastiyi ilk olarak 2000 yılında uygulamaya başladım. Türkiye’de bu yöntemi ilk uygulayanlardan biriyim. Adeziv otitlerde başarılı sonuçlarını görünce 2002 yılından itibaren büyük zar delikliği olan, kireçlenmesi bulunan veya ikinci veya üçüncü kez kulak ameliyatı olması gereken hastalarda kullanmaya başladım. Olumlu sonuçlarını görünce 2004 ten itibaren tüm kulak ameliyatlarında, hatta çocuk hastaların kulak zarı ameliyatlarında uygulamaya başladım. Bu ameliyatlarla ilgili ilk sonuçları 2005 yılındaki ulusal kongrede sundum. O yıllarda bu yöntem birçok meslektaşım tarafından biraz kuşku ile karşılanıyordu. Ancak sonuçlar gerçekten çok başarılıydı. İşitme sonuçlarının iyi olması ve kulak zarı kapanmasının yüksek oranlarda olması nedeniyle bu yöntemi yüzlerce kulak ameliyatı yaptığım hastamda uyguladım. Kıkırdak hazırlama ve yerleştirme tekniği ameliyat süresini bir miktar uzatsa da, zarın kapanma oranının %99 ‘larda olması ve enfeksiyonlara karşı daha dirençli bir zar olması, ameliyat sonrasında hem hastanın hem de cerrahın yüzünü güldürmektedir. Nitekim adeziv otitli kulaklar ve çocuk hastalarda bu yöntemi uyguladığım ameliyat sonuçlarım yurtdışı dergilerde yayımlanmıştır. Her ameliyatı doğru uygulamak için belli sayıda ameliyat yapmış olmak gerekir. Kıkırdak timpanoplastiyi tam 19 yıldır yüzlerce hastamın ameliyatında başarı ile uyguladım. Bir anlamda bu yöntemin günümüzde daha sık uygulanagelmesinin öncülerinden biriyim ve bununla büyük mutluluk duyuyorum.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
© Copyright 2018 • Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek • Tüm hakları saklıdır.