Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Prof. Dr. Mustafa Cem ÖZBEK

1. Özbek C, Koç C, Çekiç A, Aygenç E ve Özdem C, “Derin Boyun İnfeksiyonlarında Antibiyotik Seçimi”, 23. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s1041-1044, Antalya, 1995.

2. Dere H, Özcan KM, Çelikkanat S, Özbek C, Aydoğan F ve Özdem C, “Adeziv otit tedavisinde timpanoplasti ve ventilasyon tüpü”, 23. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s25-28, Antalya, 1995.

3. Turgut S, Özbek C, Kaymakçı M, Ercan İ, Özcan İ ve Özdem C, “İnvaziv Frontoetmoid Mukosellere Cerrahi Yaklaşımımız”, 24. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 929-932, Antalya, 1997.

4. Özbek C, Turgut S, Özdem C. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosiliyer Klirensi Üzerine Etkisi (Tavşan Modeli). 24. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 717-720, Antalya, 1997.

5. Dere H, Özbek C, Ensari S, Pınarcı H, Ercan İ ve Özdem C, “Adeziv otitllerde mastoidektomili ve mastoidektomisiz timpanoplasti sonuçlarımız”, 24. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s255-258, Antalya, 1997.

6. Kurtaran H, Ercan İ, Aygenç E, Özbek C, Fırat Y ve Özdem C, “Rinolitiasis”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 941-942, İzmir, 1999.

7. Özbek C, Kurtaran H, Ercan İ, Dere H ve Özdem C, “Kronik Sekretuar Otitis Media Tedavisi İçin Antibiyotik Tedavisi ile Beraber İntranasal Budenosid Kullanımı”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 973-976, İzmir, 1999.

8. Ercan İ, Özbek C, Kurtaran H, Aydın M ve Özdem C, “Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosiliyer Klirensi Üzerine Etkisinin Sintigrafik Yöntemle Araştırılması (Tavşan Modeli)”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 798-801, İzmir, 1999.

9. Kaymakçı B, Kaymakçı M, Ensari S, Ölçer S, Özbek C ve Özdem C, “Periorbital Selülitte Bilgisayarlı Tomografinin Yeri”, 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Cilt III, s 893-896, İzmir, 1999.

10. Çelikkanat S, Aygenç E, Kaymakçı M, Özbek C ve Özdem C, “Radyoterapi Sonrası Görülen Geç Dönem Komplikasyonların Engellenmesinde Pentoksifilinin Etkinliği: Klinik Değerlendirme”, 26.Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 25, Belek, Antalya, 2001.

11. Aygenç E, Kaymakçı M, Özbek C, Çelikkanat S ve Özdem C, “Tek Aritenoidin Korunabildiği Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Aspirasyonun Önlenmesinde Retro-Aritenoid Fleple Oluşturulan Pseudoaritenoidin Etkinliği”, 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 49, Belek, Antalya, 2001.

12. Kaymakçı M, Aygenç E, Özbek C ve Özdem C, “Parsiyel Larenjektomi Sonrası Akciğer Fonksiyonlarında Görülen Değişiklikler”, 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 86, Belek, Antalya, 2001.

13. Özbek C, Fidan F, Aygenç E, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Adenoidektominin Sekretuar Otitis Media Tedavisindeki Yeri”, 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 145-146, Belek, Antalya, 2001.

14. Tuna Ünsal E, Fidan F, Özbek C, Dağlı Ş, Kaymakçı M, Han S ve Özdem C, “Trakeal Stenoz Rezeksiyonu ve Uç Uca Anastomoz”, 27. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 60, Kemer, Antalya, 2003.

15. Tuna Unsal E, Soyalıç H, Acar M, Özbek C, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Dil Kökünde Hamartoma”, 27. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s261, Kemer, Antalya, 2003.

16. Özbek C, Çiftçi O, , Çelikkanat S ve Özdem C, “Adeziv Otitlerde Palizat Kartilaj Timpanoplasti: Anatomik Fonksiyonel Sonuçlar”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 19, Belek, Antalya, 2005.

17. Özbek C, İlkdoğan E, Dağlı Ş, Çiftçi O ve Özdem C, “Bir Akut Tonsillit Komplikasyonu: Dev Retrofarengial Abse”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 83, Belek, Antalya, 2005.

18. Soyalıç H, Tuna Unsal E, Hişmi A, Özbek C, Aygenç E, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Larengial pemfigus vulgaris”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 101-102, Belek, Antalya, 2005.

19. Tuna Ünsal E, Özel E, Aygenç E, Özbek C, Kaymakçı M, Çelikkanat S ve Özdem C, “Cerrahi Tedavi Uygulanmış Larenks Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 35 ,Belek, Antalya, 2005.

20. Çelikkanat S, Kaymakçı M, Çiftçi O, Tuna Ünsal E, Özbek C, Aygenç E, Özdem C ve Uysal O, “Nitric Oxide Metabolites in Allergic Nasal Poliposis”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 67Belek, Antalya, 2005.

21. Kaymakçı M, Uysal O, Özbek C, Tuna Ünsal E, Aygenç E, Özdem C ve Çiftçi O, “Burun ve Paranasal Sinüs Tümörlerinde 5 Yıllık Sonuçlarımız”, 28.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, s 47, Belek, Antalya, 2005.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
© Copyright 2018 • Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek • Tüm hakları saklıdır.