Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler

Prof. Dr. Mustafa Cem ÖZBEK

1. Koç C, Özbek C, Akyol U ve Özdem C, “The Effect of Tonsillectomy and Adenoidectomy on the Intratympanic Pressure”, 3 rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societes (EUFOS), June 9-14, Budapest (Hungary), 41-44, 1996.

2. Özdem C, Dere H, Ölçer S, Dağlı Ş, Koç C, Hatırcı H, Özbek C ve Aygenç E, “Parsiyel Larinjektomi”, 1. Türk İtalyan Larengoloji Kongresi, 4-7 Mayıs, Antalya (Türkiye), 204-208, 1997.

3. Dere H, Ercan İ, Özbek C ve Pınarcı H, “The Comparison of Packing with and without Airway on Eustachian Tube Dysfunction”, XVII. European Rhinologic Society (ERS. & ISIAN meeting), July 28-Aug 1, Vienna (Austria), 488, 1998.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
© Copyright 2018 • Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek • Tüm hakları saklıdır