Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Prof. Dr. Mustafa Cem ÖZBEK

1. Koç C, Özbek C, Ergin NT ve Özdem C, “Rinolojide Fibrin Glue Kullanımı”, KBB Bülteni, 2(3), 83-84 (1995).

2. Özdem C, Koç C, Çelikkanat S ve Özbek C, “Oral Kavite Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız”, Klinik Bilimler (Cerrahi) Dergisi, 2(2),1-3 (1996).

3. Koç C, Çekiç A, Özcan KM, Özbek C ve Özdem C, “Ventilasyon Tüplerinde Postoperatif Tecrübelerimiz”, Kulak Burun Boğaz İhtis Derg, 3(1),523-526 (1996).

4. Koç C, Özbek C, Aygenç E ve Özdem C, “The Selection of Antibiotics in Deep Neck Infections”, Journal of Ankara Medical School, 18(1),45-48 (1996).

5. Ensari S, Özbek C, Çelikkanat S, Güllü S ve Özdem C, “Use of Papaverine for the Treatment of Sudden Deafness with Diabetes Mellitus”, Journal of Ankara Medical School, 20(1), 25-27 (1998).

6. Çelikkanat S, , Özbek C, Turgut S, Özcan KM ve Özdem C, “Kronik Süpüratif Otitis Media Tedavisinde Labirentin Fistüller” KBB Bülteni, 5(1),14-17 (1998).

7. Ensari S, Çelikkanat S, Özbek C, Şemi Ö ve Özdem C, “Ani İşitme Kayıplarında Hızlı İnfüzyon Papaverin tedavisi”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6(2), 55-59 (1998).

8. Dere H, Özcan KM, Özbek C, Çelikkanat S, Aydoğan F ve Özdem C, “Tympanoplasty, Ventilation Tubes and Mastoidectomy in the Treatment of Adhesive Otitis” Journal of Ankara Medical School, 21(1), 27-31 (1999).

9. Ercan İ, Özbek C, Kurtaran H, Arıkan O, Aydın M ve Özdem C, “Tavşan Modelinde Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiller Sinüs Mukosilier Klirensi Üzerine Etkisinin Sintigrafik Yöntemle Araştırılması”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 8(4), 275-280 (2001).

10. Aygenç E, Çelikkanat S, Özbek C, Dere H ve Özdem C, “Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlar”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 9(1), 54-58 (2002).

11. Özbek C, Okay E, Aygenç E, Turgut S ve Özdem C, “Rekürren Menenjit ve Mondini Malformasyonu”, Otoskop, 3(1), 29-31 (2002).

12. Aygenç E, Beriat K, Kaymakçı M, Özbek C ve Özdem C, “Nazal Kutanöz Defektlerin Onarımında Supratroklear Arter Bazlı Paramedian Alın Flebi Uygulaması”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 9(4), 282-285 (2002).

13. Aygenç E, Özbek C ve Özdem C, “Larenks Kanserlerinin I, V, ve VI. Boyun Lenfatik Seviyelerine Metastaz Özellikleri”, KBB Forum, 2(1), 1-5 (2003).

14. Aygenç E, Okay E, Özbek C ve Özdem C, “Larenksin Minör Tükrük Bezi Karsinomları”, Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 3(1), 1-3 (2003).

15. Gür E, Aygenç E, Özbek C, Dakak Y ve Özdem C, “N.Accesorius ve N.Hypoglossus’un Cerrahi Anatomisi”, Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 4(2), 69-72 (2004).

16. Tuna Unsal E, Karaca C, Kaymakçı M, Özbek C ve Özdem C, “Juvenil Nazofarenks Anjiofibromunda Transpalatal Yaklaşım”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 17(1), 7-12 (2007).

17. Tuna Unsal E, Öksüzler Ö, Özbek C, Aygenç E, Çelikkanat S ve Özdem C, “Bilateral Vokal Kord Paralizilerinin Tedavisinde Thornell Tekniği”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 15(1),7-11 (2007).

18. Tuna Unsal E, Çiftçi O, Özbek C, Çelikkanat S ve Özdem C, “Ektopik Lingual Tiroid: Olgu Sunumu”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 15(3), 151-154 (2007).

19. Tuna Unsal E, Özel E, Özbek C, Özdem C, “Derin Boyun İnfeksiyonu: 63 Hastanın İncelenmesi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 46(2), 73-77 (2008).

20. Özbek C, Somuk T, Tuna E, Çiftçi O ve Özdem C, “Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Fasiyal Paralizi: Tedavi ve Sonuçlar”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 16(2), 72-77 (2008).

21. Tuna Unsal E, Öksüzler Ö, Özbek C ve Özdem C, “Alt Dudak Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 18(3), 148-52 (2008).

22. Özbek C, Yazkan Ö, Tuna E, Somuk T ve Özdem C, “Çocuk Miringoplastileri: Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlar” Türk Otolarengoloji Arşivi 46(4), 302-308 (2008).

23. Öksüzler Ö, Tuna Unsal E, Özbek C ve Özdem C, “Servikal Tüberküloz Lenfadenit”, KBB Forum, 7(4), 102-106 (2008).

24. Tuna Ünsal E, Özel E, Özbek C, Aygenç E, Çelikkanat S, ve Özdem C “Result of surgically treated laryngeal cancer patients” Türkiye Klinikleri J, 28(2), 149-153 (2008).

25. Özbek C, Somuk T, Tuna Unsal E, Çitçi O ve Özdem C, “Modifiye Bondy Radikal Mastoidektomi: Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlar”, Türk Otolarengoloji Arşivi Dergisi, 47(1), 33-38 (2009).

26. Özbek C, Somuk T, Tuna Unsal E, Alluşoğlu S ve Özdem C, “Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Olgularında TipIV Timpanoplasti Sonuçlarımız”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 17(1), 1-5, (2009).

27. Özel HE, Ünsal E, Özbek C, Özdem C, “Fibrous Dysplasia of the Sphenoid Bone: Case Report” Türkiye Klinikleri J, 30(1), 416-420 (2010).

28. Kansu L, Özbek C, Akkaya H, “Boyunda dev epidermoid kist: Olgu sunumu” KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 21(2), 84-87, (2013).

29. Özbek C, “Kulak Burun Boğaz İlişkili Öksürük”, Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Dergisi, 7(2), 37-43, (2014). (Davetli Yazar)

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
© Copyright 2018 • Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek • Tüm hakları saklıdır.