Ulusal Kongrelerde ve Toplantılarda Konuşmacı

Prof. Dr. Mustafa Cem ÖZBEK

1. “Timpanoplastide Greftler”, Moderatör: Gürsel B, 25 Eylül 2002, Ankara.

2. “Ani ve Otoimmün İşitme Kayıpları” Moderatör: Özbilen S, 20 Mart 2003, Ankara.

3. “Fasiyal Paralizi Olgu Sunumları”, Moderatör: Korkut N, 3. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörotoloji Odyoloji Kongresi, 25-26 Kasım, Ankara, 2005.

4. “Koklear İmplant Cerrahisi”, Moderatör: Özdem C, 20 Mart 2008, Ankara.

5. “Pediatrik KBB Uygulamalarında Sorunlu ve Zor Olgu Sunumları” Moderatör: Akyol U, 20 Şubat 2010, Ankara.

6. “Atelektatik Kulaklara Yaklaşım” Otolarengolojide Güncel Konular, 26-28 Mart 2010, Adana.

7. “Adeziv Otit Cerrahisi” 1.Ulusal Otoloji-Nörootoloji Kongresi, 12-16 Mayıs 2010, Kıbrıs

8. “Sınırlı kolesteatomlara yaklaşım” KBB-BBC Toplantısı, 4 Haziran 2011, Ankara

9. “Kartilaj Timpanoplasti” Konferans, 10.Uluslararası KBB-BBC Kongresi, 26-28 Nisan, 2012

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
© Copyright 2018 • Prof. Dr. Mustafa Cem Özbek • Tüm hakları saklıdır.